Exodus TV

Novice

16.5.2021

Dovoljeno zborovsko petje pri bogoslužju

16.5.2021

Uvod kardinala Parolina v knjigo »Most s Kitajsko«

16.5.2021

Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta XVI. in papeža Frančiška za 7. velikonočno nedeljo

12.5.2021

Papež z apostolskim pismom »Antiquum ministerium« vzpostavlja službo katehista

12.5.2021

Pri papežu latvijski predsednik Egils Levits

Več novic

»Znotraj Vatikana«: Državno tajništvo

Kardinal Pietro ParolinV okviru nove rubrike portala Vatican News z naslovom »Znotraj Vatikana« je tokrat na vrsti predstavitev Državnega tajništva. O njegovi zgodovini, ciljih, delovanju in poslanstvu je v intervjuju spregovoril državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Pomoč papežu pri opravljanju njegovega poslanstva
Najprej je spomnil na apostolsko konstitucijo Pastor Bonus, ki Državno tajništvo opredeli kot dikasterij, ki »od blizu pomaga papežu pri opravljanju njegovega vrhovnega poslanstva«. Vrhovno poslanstvo svetega očeta je biti trajno in vidno počelo in temelj edinosti vere in občestva v Cerkvi. To poslanstvo opredeljuje naravo Državnega tajništva, ki je tajništvo papeža, njegovo operativno in neposredno orodje za izvrševanje številnih vsakdanjih in običajnih zadev.

Oddelek za splošne zadeve
Med njimi so po Parolinovih besedah na primer skrb za korespondenco svetega očeta s škofi po vsem svetu v različnih jezikih, s predstavniki drugih Cerkva, krščanskih skupnosti ali drugih verstev, s političnimi oblastmi različnih držav, z vsemi verniki razkropljenimi po vsem svetu; priprava papeških dokumentov (apostolske konstitucije, okrožnice, govori itd.), njihov prevod in uradna objava; potem je tu še organizacija apostolskih potovanj svetega očeta. Državno tajništvo ima poleg tega nalogo, da znotraj rimske kurije spodbuja odnose z dikasteriji in usklajuje njihovo delo v zadevah, ki so včasih v pristojnosti več dikasterijev. Po drugi strani pa Državno tajništvo obravnava vsa vprašanja, ki bi lahko bila izven običajne in specifične pristojnosti drugih dikasterijev.
Oddelek za odnose z državami

To so le nekatere izmed poglavitnih nalog Državnega tajništva, ki jih opravlja Oddelek za splošne zadeve. Poleg tega obstaja Oddelek za odnose z državami, ki pa ima nalogo, da »skrbi za zadeve, ki jih je treba obravnavati s civilnimi oblastmi«. Spodbuja diplomatske odnose z državami in drugimi subjekti mednarodnega prava, v dobro Cerkve, pa tudi civilne družbe, tako da spodbuja složnost med državami, versko svobodo in mir med ljudstvi. Ta Oddelek prav tako predstavlja Sveti sedež pri mednarodnih organizmih, s tem, da postane glas najrevnejših in poslednjih. Poleg tega v imenu svetega očeta v nekaterih specifičnih okoliščinah skrbi tudi za oskrbo določenih delnih Cerkva.

Oddelek za diplomatsko osebje Svetega sedeža
Vatikanski državni tajnik je ob tem poudaril, da je papež Frančišek v okviru reforme rimske kurije 21. novembra 2017 ustanovil Tretji oddelek, Oddelek za diplomatsko osebje Svetega sedeža. Na ta način je okrepil urad delegata za papeška predstavništva. Ta Oddelek na poseben način skrbi za vprašanja, ki zadevajo osebe, ki delajo v diplomatski službi Svetega sedeža na 128 papeških predstavništvih in na Državnem tajništvu, s posebno pozornostjo na življenjske pogoje in stalno izobraževanje diplomatskega osebja. Poleg tega skupaj s predsednikom Papeške cerkvene akademije skrbi za izbor in začetno formacijo tistih, ki se pripravljajo na vstop v diplomatsko službo.

Državni tajnik povezuje vse tri oddelke
Tako torej trenutno celotno strukturo Državnega tajništva sestavljajo trije oddelki: Oddelek za splošne zadeve pod neposrednim vodstvom namestnika, ki mu pomaga poverjenik; Oddelek za odnose z državami pod vodstvom tajnika, ki mu pomagata dva podtajnika (eden za bilateralno področje, drugi za multilateralno področje); ter Oddelek za diplomatsko osebje Svetega sedeža, ki ga s pomočjo podtajnika vodi tajnik za papeška predstavništva. Povezovalno točko predstavlja kardinal državni tajnik, ki predseduje celotnemu Državnemu tajništvu.

Vloga laikov, posebej žensk
V nadaljevanju pogovora je kardinal Parolin odgovoril na vprašanje, koliko laikov, in posebej koliko žensk, je zaposlenih na Državnem tajništvu ter kakšen je njihov prispevek pri izgradnji mirnih in bratskih vezi med ljudstvi. Poudaril je, da odločitev svetega očeta, da je za podtajnico Oddelka za odnose z državami imenoval Francesco Di Giovanni, nedvomno kaže na priznanje vloge žene – ne le znotraj Državnega tajništva, ampak tudi v samem poslanstvu Cerkve. Papež Frančišek je opredelil ženo kot tisto, ki »podarja in posreduje mir« in po Parolinovih besedah multilateralna diplomacija danes terja prav te lastnosti za poravnavo sporov in iskanje skupnih rešitev za probleme, ki zadevajo celotno človeštvo. Di Giovannijeva na tem področju dela že 27 let, tako da ima veliko izkušenj.   

Raznoliko osebje
Osebje Državnega tajništva sestavljajo osebe različnih narodnosti; laiki, duhovniki, redovniki in redovnice, ki se svojemu delu posvečajo s predanostjo in požrtvovalnostjo. Poleg klerikov so zaposleni 103 laiki, prihajajo pa z vseh celin. Žensk je 55, 25 izmed njih je redovnic. Zelo raznolika sestava zaposlenih, izmed katerih je vsakdo povabljen dati svoj prispevek, je po mnenju kardinala Parolina veliko bogastvo pri služenju svetemu očetu in poslanstvu Cerkve. Sámo dejstvo, da osebe z različnimi zgodovinami, kulturami in občutljivostmi lahko delajo skupaj, je po besedah vatikanskega državnega tajnika zgovorno pričevanje o tem, da je mogoče med vsemi ljudstvi graditi bratske in mirne vezi.

Sveti sedež: »glas vesti« na področju mednarodne skupnosti
Na področju mednarodne skupnosti in organizacij si diplomacija Svetega sedeža prizadeva za pospeševanje kulture miru in dialoga, pri čemer spominja na solidarnost, pravičnost, razoroževanje, trajnostni razvoj ter varovanje stvarstva. Kot je izpostavil kardinal Parolin, bi lahko rekli, da Sveti sedež na področju mednarodne skupnosti predstavlja »glas vesti«, ki vabi in spodbuja vse sogovornike, da skupne izzive soočali v duhu solidarnosti. Njegov pristop je torej v svojem bistvu moralnega značaja in si prizadeva omogočati in gojiti prijateljske odnose med ljudstvi in narodi.

V sedanjih razmerah je bolj kot kdaj koli prej potreben jasen glas, ki spodbuja države, naj ne pozabijo na napake in grozote preteklih konfliktov in tudi tistih, ki, žal, trenutno potekajo. Nauk papeža Frančiška, ki je ukoreninjen na družbenem nauku Cerkve, posebej poudarja enotnost človeške družine in posledično potrebo po tem, da bi se mednarodna skupnost spopadala z izzivi usklajeno in večstransko.

vir: https://www.vaticannews.va

TRENUTNO NA TVDOTACIJA

Na enostavnejši način vam odslej nudimo možnost dotacije preko QR kode, ki jo poskenirate preko bančne aplikacije s telefonom.

qr dotacija

kje smo

SPREMLJAJTE NAS

Vabimo vas, da nas spremljate tudi na socialnih omrežjih:

Youtube
Facebook
Twitter