Exodus TV

Novice

19.4.2021

Teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost 2021

19.4.2021

Papež spomnil na šest novih blaženih, izrazil zaskrbljenost zaradi porasta napetosti v vzhodni Ukrajini…

19.4.2021

Papeški svet ob ramadanu: Kristjani in muslimani – priče upanja

19.4.2021

Navodila slovenskih škofov za čas do 25. aprila 2021

19.4.2021

Svet naj prisluhne kriku beguncev. Visoki komisar o srečanju s papežem

Več novic

Izjava članov SŠK ob dolžniški krizi gospodarskih družb, povezanih z mariborsko nadškofijo

Dolžniška kriza gospodarskih družb, povezanih z mariborsko nadškofijo, je razkrila številne nepravilnosti pri poslovanju. Gospodarska uprava je prevzemala prevelika tveganja s sredstvi, ki so bila last Cerkve in njenih vernikov, pri tem pa je tudi presegala svoja pooblastila. Odpovedal je tudi nadzor.

slovenski škofjeKo bodo opravljene verodostojne analize, bo vse to potrebno pošteno razčistiti, ugotoviti naravo in težo teh nepravilnosti in odgovornost vseh vpletenih ter jih sankcionirati. Škofje podpiramo novega mariborskega nadškofa metropolita Turnška pri njegovem prizadevanju za pošteno razjasnitev nastalega položaja, za ugotovitev odgovornosti, za jasno in bistveno drugačno usmeritev v gospodarjenju s cerkvenim premoženjem in za personalne spremembe, ki jih bo ta proces zahteval. Verjamemo, da bo to izpeljal do konca. Prav tako ga podpiramo v njegovem odločnem prizadevanju, da bi tudi mali delničarji ne ostali brez svojih deležev. Končno pa se škofje pridružujemo opravičilu in obžalovanju, ki sta ga bivši in sedanji mariborski nadškof že izrekla vsem, ki so zaupali Cerkvi in nanjo vezanemu gospodarstvu.

Ta izkušnja nas tudi zavezuje, da bomo v prihodnje gospodarjenje s premoženjem v Cerkvi zaupali strokovnjakom, predvsem pa bomo zagotovili še bolj skrben, reden in zlasti učinkovit strokovni nadzor.

Dogajanje, povezano s poslovanjem mariborske nadškofije, poskušamo razumeti kot Božji poziv, da vse delovanje Cerkve na Slovenskem še naprej opiramo predvsem na velikodušnost in prostovoljstvo naših duhovnikov in vernikov. Tako je bilo v minulih desetletjih in bo ostalo še naprej, kar pa ne izključuje pametnega in zlasti odgovornega gospodarjenja s premoženjem, ki nam je zaupano, pač pa nam nalaga dolžnost, da na novo upravičimo pričakovanje, da bo Cerkev dober gospodar in da bo prednostna namembnost teh materialnih sredstev za pospeševanje pastoralnih dejavnosti Cerkve v celoti spoštovana in dovolj jasno razvidna.

Škofje se tudi boleče zavedamo nevarnosti, da bi mnogi z nepravim odzivom na te žalostne dogodke postali malodušni ali se celo oddaljili od Cerkve. Četudi je razkritje teh nepravilnosti v javnem mnenju naletelo na odmev, ki ga je v naših razmerah bilo pričakovati, gospodarske dejavnosti še zdaleč niso v ospredju naših prizadevanj, našega dela, našega upanja, našega veselja in razlogov, da pripadamo Kristusu v Katoliški Cerkvi. Gospodarska dejavnost posamezne škofije in Cerkve nasploh je njen zelo majhen del, z njim se neposredno ukvarja sorazmerno malo ljudi, a ob zlomu pade senca na vse in vsakogar. Vendar nimamo pravice prezreti dejstva, da večina naših duhovnikov in vernikov po župnijah gospodari varčno, zgledno in pošteno ter z zelo skromnimi sredstvi izpolnjuje vse pastoralne in druge naloge. Kot smo že večkrat poudarili, Cerkev na Slovenskem ni bogata v gmotnem smislu, bogata pa je z velikodušnimi in požrtvovalnimi duhovniki in verniki, ki imajo Cerkev za svojo. Zato se ne moremo strinjati s posploševanji, kakor da je vse cerkveno gospodarjenje v Sloveniji enako sporno. Res je utrpel škodo ugled enega dela Cerkve kot dobrega in odgovornega gospodarja. Ta ugled si bo mariborska nadškofija skušala povrniti s temeljito ugotovitvijo krivde odgovornih in njihovim sankcioniranjem ter z verodostojnim ravnanjem v prihodnosti. V ostalem delu Cerkve na Slovenskem bomo zato še bolj budni in bomo skrbeli, da se kaj takega ne bi zgodilo tudi drugod.

V Cerkvi na Slovenskem bomo delili položaj celotne družbe, ki doživlja gospodarsko krizo. Zaradi tega, kar se je zgodilo v Mariboru, se Cerkev na Slovenskem ne bo odpovedala svojim nalogam in bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo lahko njene ustanove, ki delujejo v blagor ljudi in pri njih uživajo zaupanje, še naprej nemoteno delovale. Tudi leto družbenega nauka, ki je pred nami, bomo porabili za to, da se bomo še bolj jasno kot posamezniki in kot občestvo zavedli svojih nalog in osebno odgovorno delovali pri poslanstvu, ki nam ga je zaupal Jezus Kristus.


msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof metropolit
predsednik SŠK


TU SŠK

TRENUTNO NA TVSVETNIK DNEVA

DOTACIJA

Na enostavnejši način vam odslej nudimo možnost dotacije preko QR kode, ki jo poskenirate preko bančne aplikacije s telefonom.

qr dotacija

kje smo

SPREMLJAJTE NAS

Vabimo vas, da nas spremljate tudi na socialnih omrežjih:

Youtube
Facebook
Twitter