Exodus TV

Novice

20.1.2021

Poimenovanje Hieronimove ulice v Ljubljani

20.1.2021

Papež: Skupnost, ki sloni na pravičnosti in bratski ljubezni, je mogoča

20.1.2021

Kurt Koch: Hoditi skupaj po isti poti. Sinodalnost z ekumenskega vidika

19.1.2021

Umrl p. Marciano Morra, zadnji kapucin, ki je živel s p. Pijem

19.1.2021

Teden molitve za edinost kristjanov. Sadovi so, čeprav včasih nevidni

Več novic

Katoliško »sito« za presejanje volilnih programov

25.10.2011


predčasne volitveTik pred uradnim začetkom volilne kampanje – ta seveda v neformalni obliki traja že mesece – se pozornost, tako je vsaj upati, vendarle preusmerja v že objavljene ali vsaj napovedane programe, s katerimi bodo na volitvah nastopile stare in nove politične stranke in liste oziroma njihovi kandidati. Pred oblikovanjem volilne odločitve bi bilo smiselno, da bi volilni upravičenci te programe vsaj okvirno pregledali in iz njih izluščili zanje pomembne vsebinske poudarke.

K taki drži so pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami septembra 2008 katoličane v odmevnem dokumentu »Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije« pozvale komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, Slovenska Karitas in Svet katoliških laikov Slovenije. V ta namen so avtorji dokumenta poleg strnjenega povzetka družbenega nauka Cerkve pripravili tudi listo konkretnih vprašanj. Na osnovi tega, kako kandidati na volitvah oz. njihove stranke in liste odgovarjajo nanje, bi lahko dozorela katoliška volilna odločitev.

Vprašanja, čeprav pripravljena že pred dobrimi tremi leti, večinoma niso izgubila aktualnostne teže, zato si jih še pred morebitno objavo novega katoliško obarvanega predvolilnega dokumenta, pripravljenega prav za decembrske predčasne volitve, velja znova v celoti postaviti pred oči.

1. Kakšno stališče imata kandidat in politična stranka, ki ji pripada, do dostojanstva slehernega človeka, še posebno do človeka s posebnimi potrebami, bolnega, ostarelega, brezposelnega, revnega in družbeno obrobnega ter zapostavljenega? Kako se bosta zavzemala za varovanje njegovih temeljnih človekovih pravic?

2. Ali je kandidat (skupaj s stranko, ki ji pripada) pripravljen spoštovati in ščititi življenje slehernega človeka od spočetja do naravne smrti (splav, evtanazija)?

3. S kakšno politiko bodo spodbujali ukrepe za takšno družbeno stanje, ki bo spodbujalo ženske k odprtosti za življenje? Na kakšen način bodo podprli zlasti tiste ženske, ki se soočijo z nepričakovano oz. neželeno nosečnostjo, tako v času same nosečnosti kot tudi po rojstvu otroka?

4. S kakšnimi sredstvi bodo pomagali ohraniti zakonsko zvezo med moškim in žensko, ki je temelj družbe in najboljši prostor za posredovanje življenja in vzgojo otrok?

5. Kako si bodo prizadevali za dvig rodnosti? Katere načine predlagajo za olajšanje postopkov mednarodne posvojitve otrok neplodnim parom?

6. Kako si prizadevajo za boljšo pripravo mladih na zakonsko in družinsko življenje (v šolskih programih, neposrednih pripravah na poroko in spremljanju že poročenih)?

7. Kako si bodo prizadevali za zmanjšanje razvez in za lajšanje negativnih posledic pri razvezanih zakoncih in pri otrocih?

8. Kakšne ukrepe predlagajo za podporo staršem in družinam pri vzgoji otrok in pri izpolnjevanju njihove dolžnosti, da skrbijo za svoje ostarele sorodnike?

9. Kako bodo poskušali rešiti problem pomanjkanja cenovno ugodnih in bivalno ustreznih stanovanj za mlade družine?

10. Kakšne ukrepe predlagajo za zaščito pravic žensk in moških tako v domačem okolju kot tudi v poklicnem okolju? Kakšne ukrepe predlagajo za zmanjšanje nasilja še zlasti nad ženskami in otroki?

11. Kako bodo poskušali zmanjšati čedalje večje razlike med bogatimi in revnimi prebivalci Slovenije?

12. Kako bodo zagotovili socialno varnost delavcem z najnižjimi osebnimi dohodki in brezposelnim? Ali bodo spodbujali zaposlovanje mladih in vključevanje starejših v njim prilagojene upokojitvene programe?

13. Kako si bodo prizadevali za uveljavitev družbene odgovornosti gospodarskih družb in drugih pravnih oseb?

14. Kako si bodo prizadevali za spoštovanje nedelje kot dela prostega dneva, ki je namenjen družinskemu, rekreativnemu in duhovnemu življenju?

15. Kako bodo vsem slovenskim državljanom in priseljencem (še posebno revnim in starejšim) poskušali omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe in dolgotrajne zdravstvene nege na domu?

16. Kako si bodo prizadevali za socialno varnost ljudi s posebnimi potrebami (invalidov, duševnih bolnikov itd.)

17. Kako bodo poskrbeli in zagotovili, da bosta genska in reproduktivna tehnologija spoštovali, varovali in spodbujali človeško življenje in dostojanstvo?

18. Kako si bodo v naši državi prizadevali za zmanjšanje samomorilnosti in različnih škodljivih odvisnosti (alkoholizma, narkomanije itd.)?

19. Kako si bodo prizadevali za boljšo in učinkovitejšo cestno varnost?

20. Kako bodo zagovarjali pravico staršev do dejanske svobodne izbire na področju šolstva, še zlasti ko gre za financiranje zasebnega šolstva, ki ga izvaja katoliška Cerkev in druga civilnopravna združenja?

21. Ali so odprti za priznanje poslanstva in vloge Cerkve na področju sociale, šolstva in zdravstva?

22. Kako bodo poglabljali odnos do slovenskih kulturnih izročil in identitete, ki neločljivo vsebujejo tako narodne kot verske (krščanske) razsežnosti?

23. Kako bodo zakonsko omejili igralniško dejavnost in blažili negativne posledice že obstoječe igralniške dejavnosti?

24. Kako si bodo prizadevali za medkulturni in medverski dialog ter za učinkovitejšo integracijo priseljencev v slovensko kulturno okolje?

25. Kako si bodo prizadevali za spravo v naši družbi, ki je zaradi preteklih dogodkov še vedno razdeljena?

26. Kako bodo spodbujali skrb za zdravo in čisto okolje in zmanjšali izpuste toplogrednih plinov?

27. Kako bodo pomoč, ki jo Republika Slovenija prispeva za države v razvoju, povečali tako, da bo do leta 2015 znašala vsaj 0,33 odstotka bruto družbenega proizvoda? Ali si prizadevajo za posredovanje pomoči revnim preko župnij slovenskih misijonarjev in miisijonark?

VIR TEDNIK  DRUŽINA

TRENUTNO NA TVE-NOVICE

Prejemajte sveže novice v vaš nabiralnik. Naročite se na naše e-novice.

kje smo

SPREMLJAJTE NAS

Vabimo vas, da nas spremljate tudi na socialnih omrežjih:

Facebook
Twitter