Exodus TV

Novice

26.9.2020

Slovesna razglasitev glavnega zavetnika koprske škofije, sv. Hieronima

26.9.2020

Papežev pozdrav ob začetku plenarnega zasedanja Sveta Evropskih škofovskih konferenc

26.9.2020

Virtualno srečanje o edukativnem paktu

24.9.2020

Obhajanje Slomškove nedelje 2020

24.9.2020

Glavni romarski shod na Mirenskem Gradu – kvatrnica

Več novic

10.3.2011

Pepelnica - Pepelnična sreda

pepelnica

Pepelnica - Pepelnična sreda Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in s pepelničino sredo se začenja post. Na samo pepelnično sredo pa velja strogi post. Včasih je polnočni zvon označil začetek posta. Do nedavnega je veljala pepelnica za sopraznik in sveti dan.   Verniki  hodijo k maši, ki se je opravljala v spokorni vijolični barvi. Včasih je tudi vsak pristopil k pepeljenju.

9.3.2011

Stopili smo v postni čas

začetek postnega časa 2011

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi. Pepel je znamenje minljivosti, smrti,

6.3.2011

Zidajmo hišo na skali ( Mt 7,24–27)

nadškof dr. Marijan Turnšek

MARIBOR, 06. marca 2011 - V polni stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika je danes potekala slovesnost ob spremembi na sedežu mariborske nadškofije in metropolije. Potem, ko je papež Benedikt XVI. 3. februarja 2011 sprejel ponujeni odstop, je dosedanji nadškof metropolit msgr. dr. Franc Kramberger po 30 letih vodstva mariborske nadškofije to odgovorno službo predal svojemu nasledniku, dosedanjemu nadškofu koadjutorju msgr. dr. Marjanu Turnšku

 

26.2.2011

Sporočilo za javnost glede črpanja javnih sredstev za oživitev dvorca Betnava

dvorec Betnava

V zadnjem času se v medijih pojavljajo obtožbe na račun Nadškofije Maribor in družbe Betnava d.o.o., da ni bila prikazana realna vrednost narejenih del pri črpanju evropskih sredstev.

V zvezi s tem pojasnjujemo, da sta Gospodarska uprava Nadškofije Maribor, ki je bila v posvetovalnem odboru projekta Betnava, in družba Betnava d.o.o., žrtvi nekorektnega poslovnega odnosa družbe Vegrad d.d. kot gradbenega izvajalca v projektu »Oživitev dvorca Betnava« in potencialnega lastnika družbe Betnava d.o.o.

Zahteva za izplačilo javnih sredstev, ki jo je družba Betnava d.o.o. l. 2009 naslovila na Ministrstvo za gospodarstvo, je temeljila na dveh plačanih začasnih gradbenih situacijah, ki ju je na podlagi plačanega materiala in sklopa opravljenih gradbenih del, ki so bila deloma res še v fazi izvajanja (in naj bi se v tem sklopu v celoti zaključila do konca novembra 2009) izdala družba Vegrad d.d..

26.2.2011

»Drug drugega bremena nosite!« - Pastirsko pismo za postni čas 2011

pastirsko pismo - post 2011

27.02.2011: Cerkev na Slovenskem

Dragi bratje in sestre!

V preteklem pastoralnem letu smo premišljevali o Jezusovi ljubezni, na poseben način navzoči v skrivnosti svete evharistije, med katero obhajamo spomin njegove smrti in vstajenja ter se ob tem tudi sami učimo ljubiti po Jezusovem zgledu. Z evharistijo ostaja Jezus v svoji ljubezni do nas navzoč med nami in je s tem resnično »sonce našega življenja«, kakor je poudarjal bl. Alojzij Grozde. Toda evharistični Jezus ni samo sonce za nas, ampak nas želi spremeniti v sonce za druge. Ko je Jezus rekel: »Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili,« (Mt 25,40) nas je povabil, naj mu vračamo ljubezen tako, da po njegovem zgledu ljubimo brate in sestre. Tedaj res iščemo in uresničujemo Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, kakor nam v današnjem evangeliju naroča Jezus.

26.2.2011

Dnevi odprtih vrat v bogoslovjih in redovnih skupnostih

dan odprtih vrat

05.03.2011: Ljubljana in Maribor

Dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 5. marca 2011,

 potekal v Ljubljani in Mariboru, bo priložnost za vse, ki bi se z redovnicami, redovniki, bogoslovci in duhovniki radi osebno srečali. Srečanje je namenjeno mladim, udeležijo pa se ga lahko tudi tisti, ki jih življenje v omenjenih ustanovah zanima.

Pot spoznavanja in odkrivanja duhovnih poklicev (tu se omejujemo na Bogu posvečeno življenje in duhovništvo) lahko vzporejamo z Jezusovim povabilom apostolov Janeza in Andreja, naj »prideta in bosta videla«, kje stanuje in kako je biti z Njim (prim. Jn 1,39).

Vodstvi Škofijske komisije za duhovne poklice v Nadškofiji Ljubljana in Centra za duhovne poklice v Nadškofiji Maribor v sodelovanju z bogoslovji, Slomškovim dijaškim semeniščem ter različnimi ženskimi in moškimi redovnimi ustanovami bosta tudi letos pripravili dan odprtih vrat. V posameznih ustanovah v Ljubljani in Mariboru bodo za obiskovalce odprli vrata in predstavili način življenja in delovanja, na voljo pa bodo tudi za vprašanja in pogovor.

26.2.2011

Slovesnost ob spremembi na sedežu mariborske nadškofije in metropolije

mariborska stolnica

06.03.2011: Maribor

V stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru bo v nedeljo, 6. marca 2011, ob 15.00 bogoslužno slavje ob spremembi na nadškofijskem metropolitanskem sedežu v Mariboru, ki se je zgodila 3. februarja 2011. Papež Benedikt XVI. je 3. februarja 2011 sprejel odpoved službi mariborskega nadškofa metropolita msgr. dr. Franca Krambergerja, obenem pa je njegov naslednik

16.2.2011

Osemnajst let Slovenske škofovske konference

slovenki škofje

Osemnajst let samostojne Slovenske škofovske konference (SŠK) bomo obeležili v soboto, 19. februarja 2011. Ustanovljena je bila leta 1993.Škofovska konferenca je zbor škofov kakega naroda ali določenega ozemlja, ki v medsebojni edinosti in hierarhični povezanosti z rimskim papežem ter v skladu z Zakonikom cerkvenega prava (prim. kann. 447–459), statutom in drugimi pravnimi normami izvršuje nekatere naloge v blagor vernikov na ozemlju lastne škofovske konference. Škofovska konferenca je v svojem delovanju samostojna na področjih, ki jih določa Sveti sedež in so kulturno pogojeni.

Po statutu so člani Slovenske škofovske konference vsi krajevni in pomožni škofje, ki jim je v okviru lastne škofije zaupano posebno poslanstvo, medtem ko apostolski nuncij (odposlanec rimskega papeža) ni njen član.

16.2.2011

Izjava članov SŠK ob dolžniški krizi gospodarskih družb, povezanih z mariborsko nadškofijo

slovenski škofje

Dolžniška kriza gospodarskih družb, povezanih z mariborsko nadškofijo, je razkrila številne nepravilnosti pri poslovanju. Gospodarska uprava je prevzemala prevelika tveganja s sredstvi, ki so bila last Cerkve in njenih vernikov, pri tem pa je tudi presegala svoja pooblastila. Odpovedal je tudi nadzor.Ko bodo opravljene verodostojne analize, bo vse to potrebno pošteno razčistiti, ugotoviti naravo in težo teh nepravilnosti in odgovornost vseh vpletenih ter jih sankcionirati. Škofje podpiramo novega mariborskega nadškofa metropolita Turnška pri njegovem prizadevanju za pošteno razjasnitev nastalega položaja, za ugotovitev odgovornosti, za jasno in bistveno drugačno usmeritev v gospodarjenju s cerkvenim premoženjem in za personalne spremembe, ki jih bo ta proces zahteval.

10.2.2011

11. februar - svetovni dan bolnikov

svetovni dan bolnikov

V Katoliški Cerkvi bomo v petek, 11. februarja 2011 obeležili god Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Praznovanje se v Cerkvi na Slovenskem letos umešča v pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti ter predstavlja izziv in odgovornost tako za posameznika kot tudi za družbo.

Praznovanje svetovnega dneva bolnikov v Sloveniji

Svetovni dan bolnikov spodbuja k prebujanju čuta za bolne in trpeče, pa tudi za vse, ki so v stiskah, ob sodobnem razumevanju zdravja v antropološkem in teološkem smislu pa spodbuja tudi promocijo zdravja. Iskanje telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega blagostanja je danes temelj celostnega zdravljenja in iskanja ustreznega zdravljenja in pomoči.

TRENUTNO NA TVE-NOVICE

Prejemajte sveže novice v vaš nabiralnik. Naročite se na naše e-novice.

kje smo

SPREMLJAJTE NAS

Vabimo vas, da nas spremljate tudi na socialnih omrežjih:

Facebook
Twitter