Exodus TV

Novice

21.6.2024

Zahvalno romanje na Brezje za mlade

21.6.2024

Baragov dan 2024

20.6.2024

Začetek dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo

20.6.2024

Škof Matjaž županom v Škofiji Celje: 'Ljudje smo lomljivi, a lomljivost lahko postane rodovitno polje'

17.6.2024

Sveta maša za domovino pred državnim praznikom dneva državnosti

Več novic

Etični kodeks

Na podlagi 4. točke 84. člena Zakona o medijih, ( Uradni list RS, št. 110/06 UPB1)
izdajatelj televizijskega programa TV EXODUS, kot interna pravila določa etični kodeks :

1. IZHODIŠČE


S tem etičnim kodeksom se določajo interna etična in estetska merila za predvajanje
programskih vsebin s prizori nasilja ali seksualnosti v televizijskem programu Tv Exodus.


2. VSEBINA KODEKSA

S tem kodeksom se določa:
-  vsebinske  pogoje časovne omejitve in način tehnične zaščite glede na starostne
omejitve za objavljanje programskih vsebin, ki bi lahko škodovale duševnemu,
moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladostnikov,
-  odgovornost za oblikovanje internih pravil in njihovo izvrševanje,
-  postopek in odgovornost oseb za obravnavanje pritožb s področja, ki ga ureja ta
kodeks
-  načine promocije vsebin, ki ga določa ta kodeks.


3. VSEBINSKE OMEJITVE ZA PREDVAJANJE PROGRAMA TV EXODUS


V televizijskem programu TV EXODUS se ne predvaja oddaj s pornografskimi vsebinami
in z vsebinami kakršnega koli nasilja, ki bi lahko škodovale duševnemu, moralnemu ali
telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov.
Za oddajo iz prvega odstavka tega kodeksa se šteje vsaka televizijska zvrst, ne glede na
avtorja in producenta.
Programske vsebine oddaj, ki jih program TV EXODUS ne predvaja so tiste, ki vkjuèujejo
pornografijo ali nasilje v kakršni koli obliki.


4.ČASOVNE OMEJITVE PREDVAJANJA DOLOČENIH ODDAJ


Televizijski program TV EXODUS je program, ki predvaja dnevno verske, izobraževalne,
kulturno – umetniške oddaje in ne bo  predvajal kakršnega koli nasilja ali pornografije.
V izrednem primeru indirektnega predvajanja drugačnih vsebin vključenih v določeno
oddajo, npr.: informativni prizori, pa je izdajatelj TV EXODUS zavezan uporabljati simbole
za označevanje programskih vsebin in dati jasno opozorilo:
- med 21.00 in 05.00 uro: vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 12. let, ter
vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 15. let
- med 24.00 in 05.00 uro: vsebine, ki niso primerne za mlajše od 18. let.


5. TEHNIČNA ZAŠČITA – OZNAČEVANJE PROGRAMSKIH  VSEBIN


Oddaje iz 4. točke tega kodeksa morajo biti posebej označene z namenom zaščite otrok
in mladoletnih z oznakami:
-    VS  - vodstvo staršev ali skrbniških oseb
-    12+ , 15+ , 18+  - oznake oddaj, primernih za starejše od označene starosti.


TV EXODUS bo predvajal:
-    oddaje, ki so namenjene najmlajšim in otrokom do 6. leta starosti, do 19.00 ure, pri
čemer bodo oddaje z vsebinami , ki pri otrocih vzbujajo
tesnobo in strah, oznaèene z VS
-    oddaje, ki so namenjene otrokom do 12. leta starosti, do 21.00 ure, označene z VS
-    oddaje, ki so namenjene otrokom nad 12-im letom starosti z 12+
-    oddaje, ki so namenjene mladoletnim nad 15-tim letom  starosti z oznako 15+
-    oddaje, ki so primerne samo za osebe, starejše od 18. let, z oznako 18+
TV EXODUS bo pred predvajanjem oddaj z vključenimi vsebinami, ki bi lahko škodovale
razvoju otrok in drugih oseb, mlajših od 18. let ali mladostnikom, objavljala akustièna
opozorila in opozorila z ustreznimi vizualnimi simboli.


6. ODGOVORNOST ZA OBLIKOVANJE INTERNIH PRAVIL IN NJIHOVO
IZVRŠEVANJE


Odgovorna instanca za oblikovanje etičnega kodeksa in njegovo izvajanje v programu TV
EXODUS je odgovorni urednik.


7. REŠEVANJE PRITOŽB


Izdajatelj  programa  TV  EXODUS  bo  vsako  pritožbo s področja tega kodeksa  obravnaval
posamično, v roku treh dni po prejemu pritožbe in odgovoril pritožniku v sedmih dneh.
Z vsebino pritožbe in odgovornim  se seznani vse sodelujoèe pri ustvarjanju obravnavanihvsebin TV EXODUS.


8. PROMOCIJA


Izdajatelj
programa TV EXODUS bo v skladu s programsko shemo in na svojih spletnih
straneh promoviral pravila o oznaèevanju programskih vsebin, ki so predmet tega
kodeksa, odgovornosti izdajatelja programa , starševske odgovornosti ter pritožbene
mehanizme.


9. DRUGI POGOJI ZA PRIPRAVO ODDAJ


Poleg tega kodeksa, se pri pripravi oddaj za predvajanje v programu TV EXODUS, ki so
pomembne za zaščito otrok in mladostnikov, upošteva predpise, ki urejajo to področje,
zlasti Zakon o medijih, Konvencijo o človekovih pravicah in osebnih svoboščinah, Splošno
deklaracijo o človekovih pravicah, Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o televiziji
brez meja kot tudi Smernice Sveta za radiodifuzijo za vsebinsko oblikovanje internih
etičnih in estetskih pravil izdajateljev televizijskih programov.


10. KONČNA DOLOČBA


Ta kodeks začne veljati z dnem, ko ga podpiše direktor izdajatelja. Z njim se seznani vse
zaposlene in druge sodelavce televizije TV EXODUS.


Zg. Ložnica, 24.06.2009
ekipa  TV EXODUS

TRENUTNO NA TVDOTACIJA

Na enostavnejši način vam odslej nudimo možnost dotacije preko QR kode, ki jo poskenirate preko bančne aplikacije s telefonom.

qr dotacija

kje smo

SPREMLJAJTE NAS

Vabimo vas, da nas spremljate tudi na socialnih omrežjih:

Youtube
Facebook
Twitter